كنــــدوكـــاو

سیدی

كاهش ميزان صادرات افغانستان

ميزان صادرات افغانستان؛ طى دو سال گذشته به دليل مشکلات ترانزيتى با پاکستان و ازبکستان و برخى عوامل ديگر، ٣٣ فيصد کاهش يافته است.

وي افزود، به اساس ارقام احصائيه مرکزى ميزان صادرات افغانستان در سال ١٣٨٧ به ٥٤٥ ميليون دالر، در سال ١٣٨٨ به ٤٠٣ ميليون دالر و در سال ١٣٨٩ به ٣٦٥،٥ ميليون دالر امريکايى ميرسيد.

حقجو ميگويد که سيلاب هاى اخير در پاکستان باعث گرديد تا صد ها کانتينر ميوه تازه      و سبزيجات تاجران افغان از انتقال به آن کشور بازماند.

وى گفت که افزايش اخاذي هاى غيرقانونى از طرف ارگان هاى دولتى افغانستان در    مسير شاهراه و مشکلات در قسمت اخذ ويزه کشور هاى ديگر براى تاجران افغان نيز،       از جمله عواملى است که در  کاهش صادرات نقش داشته است.

وى ميگويد که  برخى کشور ها به اين دليل به تاجران افغان ويزه نميدهند که در سال هاى اخير، يک تعداد زياد افغان ها به دليل مشکلات امنيتى به خارج ميروند و دوباره برنميگردند.

وى همچنان بارش باران هاى متواتر  در تابستان ١٣٨٨ که بيشتر ميوه بخصوص انگور را از بين برد، دليل کاهش ميزان صادرات ميوه در سال ١٣٨٩ خواند.

به گفته وى، اگر مشکلات يادشده در آينده نيز وجود داشته باشد، افغانستان به يک کشور مصرفى مبدل خواهد شد.

وى از دولت خواست تا برعلاوه ايجاد فضاى مناسب تجارتى از لحاظ امنيتى براى تاجران، از اخاذيه هاى غيرقانونى در مسير شاهراه ها جلوگيرى نمايد.

وى همچنان در خواست كرد که وزارت هاى زراعت و معادن بايد لابراتوار ها را جهت کنترول کيفيت مواد توليدى زراعتى و معدنى فراهم کرده و براى سرمايه گذاران، برق و زمين کافى را در اختيار شان قرار دهند.

قرار اظهار منبع، افغانستان در حال حاضر قالين، ميوه خشک و تازه، سبزيجات، پوست، گياه هاى طبى و سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى را به ٣٢ کشور جهان صادر ميکند.

منابع مرتبط

سايت صبح بخير افغانستان

سايت راديو آزادي

هدف از ايجاد وبلاگ

سلام

من سيد معروف سيدي هستم دانشجوي صنف سوم دانشكده خبر نگاري دانشگاه هرات.

هدف من از ايجاد اين وبلاك بازتاب مشكلات اجتماعي، پخش خبر هاي تازه و انتشار برخي از مقالات سياسي است.

سلام جهان!

به بلاگ.اِی اف خوش آمدید. این اولین نوشته شما است که میتوانید ویرایش و یا پاکش کنید، و وبلاگ نویسی را شروع کنید.